Vad är coachning?

Det råder en hel del förvirring kring vad coachning är. International Coach Federation (ICF), som är det globala branschorganet för professionella coacher och i Sverige det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation, definierar coachning som:

“…att tillsammans med klienten utforma en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.”

”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan skriva coach på sitt visitkort. ICF verkar därför för att hålla en hög standard på utbildade coacher genom att erbjuda certifieringsprogram på tre olika nivåer, för att skilja ackrediterade coacher ifrån vem som helst som kallar sig coach. På eMkind erbjuder vi endast coachning på PCC-nivå.
Läs mer om nivåerna här.

eMkind erbjuder Katalyserande Coachning® som handlar om att hjälpa dig att hitta dina egna svar på vad du vill, och vad som ska till för att du ska kunna komma dit du vill.

Tillsammans skapar vi de drivkrafterna och nya tankesätt som krävs för att skapa förändring och göra det bästa möjliga av privat- och/eller arbetslivet.

Det är viktigt att skilja på coachning, rådgivning och terapi.
Terapi behandlar fysiska, psykiska och psykosociala problem, medan rådgivning främst handlar om att få stöd i specifika sakfrågor (som t. ex. kost, affärsutveckling, idrott, osv.).

Inom coachning tittar man de olika delar i livet, samtidigt som hur dessa delar påverkar varandra. Coachning finns till för alla som vill utvecklas, lösa problem eller ta sig förbi hinder vare sig det handlar om privat- eller arbetslivet. En coach berättar dig aldrig rakt av vad du ska göra utan hjälper dig att hitta svaren som du inte visste du hade.

Coachning är helt enkelt ett sätt att levla upp i livet!